Місце проведення

Конференція буде проведена в заочному форматі на платформі ZOOM. Посилання для приєднання до засідань будуть надіслані зареєстрованим учасникам.

Тематика конференції

Мета конференції:

Oбговорення нових ідей в галузі стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами.

Секція 1. Інтеграція стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами: моделі, методи та технології

 • Прогнозне забезпечення стратегічного управління, управління проектами і програмами.
 • Моделі та методи стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами.
 • Маркетингові стратегії в сучасних умовах.
 • Формування портфеля проектів організації.
 • Система збалансованих показників.
 • Оптимізація бізнес-процесів організацій.
 • Інформаційні технології у стратегічному управлінні, управлінні портфелями, програмами, проектами.

Секція 2. Управління ІТ проектами

Виступ експертів з управління ІТ проектами

Секція 3. Застосування ефективних технологій управління на практиці.

Виступ експертів-практиків з управління. Виступи випускників університетів з доповіддю про власні професійні досягнення.

Мови конференції:

 • Українська.
 • Англійська.

2024-01-14 залишилося днiв до закінчення прийому статей

2024-01-21 залишилося днiв до закінчення прийому тез доповідей

2024-01-21 залишилося днiв до закінчення прийому заявок

2024-02-13 залишилося днiв до початку конференції

Важливі дати

Подача заявки учасниками

Оплата організаційного внеску до

21 січня 2024

Закінчення прийому статей

до

14 січня 2024

Закінчення прийому тез доповідей

до

21 січня 2024

Оплата вартості публікації

до

21 січня 2024

Вартість

Умови участі Для України Для інших країн
Організаційний внесок за участь у конференції 1 100 грн. 10 USD
Оплата за публікацію статті у Віснику НТУ «ХПІ» 2 3 65 грн. за сторінку 5 USD per page
1 Оплата здійснюється окремо після прийняття статті програмним комітетом
2 Друкований примірник наукового журналу зі статтями конференції у вартість публікації статті не входить. Друковані примірники журналу можуть бути замовлені окремо. Вартість складатиме 100 грн. для учасників з України та 10 USD для учасників із-за кордону.
Реквізити для сплати організаційного внеску і сплати за публікацію статті у Віснику НТУ «ХПІ»:
Для сплати з України: Для сплати із-за кордону:
Отримувач ФОП Роговий Антон Іванович
Код ЄДРПОУ 2676910774
Рахунок (IBAN) UA313515330000026006035902550
ПАТ "ПРИВАТБАНК", м.Харків
Призначення платежу «За участь у конференції (Прізвище, ім’я, по-батькові учасника)»
Отримувач: Ukrainian Association of Project Management
UKRNET LLC
Code ЄDRPOU 21514950
Рахунок (IBAN) UA193052990000026000046805466 in the PAT KB "Privatbank"
04123, Kyiv, Chervonopilska str. 2 g, of. 375
Purpose of payment: "organizational payment for participation in the conference according to the information notification" and follow up to indicate the payer (full name)
MFO 305299
Увага!!!! Обов’язково вказувати призначення платежу та ПІБ учасника, без нього кошти не зарахуються й участь не підтвердиться.

Авторам публікацій (Вiсник НТУ «ХПІ»)

 1. Статті, що надходять на розгляд до програмного комітету , повинні повністю відповідати встановленим вимогам до оформлення. В іншому випадку стаття буде повернена на доопрацювання автору або статті буде відмовлено в публікації.
 2. Cтатті, отримані програмним комітетом, у випадку їх повної відповідності вимогам до оформлення, будуть направлені на подвійне анонімне рецензування.
 3. Авторам статей, що отримали негативну рецензію, у публікації може бути відмовлено. При цьому, програмний комітет залишає за собою право повернути статтю автору на доопрацювання.
 4. Стаття, рекомендована рецензентами та програмним комітетом, повинна бути сплачена згідно з розділом "Вартість" у відведений термін, який зазначено у розділі "Важливі дати" . У випадку несвоєчасної оплати вартості публікації програмний комітет залишає за собою право не публікувати статтю. Сплата за публікацію у цьому випадку буде повернена автору у повному обсязі.
 5. Статті, що успішно пройшли процедуру рецензування та були своєчасно оплачені, будуть опубліковані у Віснику НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями програмами та проектами . Даний науковий журнал входить до переліку фахових видань України, а також включений в різні наукометричні бази та репозитарії.
 6. На всі статті конференції, які будуть опубліковані у журналі, будуть встановлені цифрові ідентифікатори DOI
 1. Заявка на участь або реєстрація через сайт
 2. Заява щодо прийняття статті до програмного комітету підписана всіма авторами (скан-копія)
 3. Електронний варіант статті (електронною поштою)
 4. Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку (скан-копія)
 5. Копія чеку про сплату організаційного внеску та вартості публікації статті

Організатори

Організаційний комітет

Голови:

Сокол Євген Іванович

член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф., ректор НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Бушуєв Сергій Дмитрович

д.т.н., проф., президент Української асоціації управління проектами, завідувач кафедри управління проектами КНУБА, м. Київ, Україна

Бобало Юрій Ярославович

д.т.н., професор, член-кореспондент АПН України, ректор НУ "ЛП", м. Львів, Україна

Заступники голови:

Марченко Андрій Петрович

д.т.н., проф., проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Корж Роман Орестович

д.т.н, проректор НУ "ЛП", м. Львів, Україна

Кононенко Ігор Володимирович

д.т.н., проф., професор кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Члени оргкомітету:

Лобач Олена Володимирівна

к.т.н., доцент кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Роговий Антон Іванович

к.т.н., доцент кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Тимочко Василь Олегович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри управління проектами та безпеки виробництва ЛНАУ, м. Львів, Україна

Тімофєєв Володимир Олександрович

д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

Чумаченко Ігор Володимирович

д.т.н., проф., завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

Програмний комітет

Голова:

Кононенко Ігор Володимирович

д.т.н., проф., професор кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Члени програмного комітету:

Бабаєв Ігбал

д.т.н., проф., президент Азербайджанської асоціації управління проектами, м. Баку, Азербайджан

Гринченко Марина Анатоліївна

К.Т.Н., доц., завідувач кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Зачко Олег Богданович

Д.Т.Н., ПРОФ., ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ПРАВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, М. ЛЬВІВ, УКРАЇНА

Костадин Коларов

PhD, директор Інституту підприємництва Університету національної і світової економіки, м. Софія, Болгарія

Максімільен Франсис Коффі Кподжедо

PhD, радник президента Республіки Бенін з інформаційних технологій, Бенін

Малєєва Ольга Володимирівна

д.т.н., проф., Професор кафедри інформаційних управляючих систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського, м. Харків, Україна

Чернов Сергій Костянтинович

д.т.н., проф., завідувач кафедри управління проектами НУК ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

Координатори конференції

ШУБА Ірина Володимирівна

к.т.н., доцент кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Рєстраційна форма

Архів

Партнери

Контакти:

Поштова адреса:


Кафедра стратегічного управління
НТУ "ХПІ" вул. Кирпичова, 2
Харків, 61002
Україна

Організаційний комітет:


Телефон кафедри
+38(057)707-68-24
Мобільний
+38(068)-618-09-60
E-maіl imconf@gmail.com

Програмний комітет:


Телефон кафедри
+38(057)707-68-24
Мобільний
+38(050)984-69-79
E-maіl publish.conf@gmail.com